Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Opis:

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sokołowie Młp. jest jednostką organizacyjną gminy działającą w oparciu o statut i regulamin organizacyjny ośrodka oraz ustawę o pomocy społecznej.Zadania wynikające z ustawy o pomocy społecznej realizuje ośmiu pracowników socjalnych w tym jeden pracownik zatrudniony do realizacji projektu systemowego w ramach POKL pt. "Czas na aktywność w Gminie Sokołów Młp."


Tą stronę od 2011-04-21 oglądało już: 9199 osób.

Rynek 10
36-050 Sokołów Małopolski

177729209
mgsokol@rzeszow.uw.gov.pl


Obsługa techniczna i wykonanie: © Spark System - Wszystkie prawa zastrzeżone